[1]
บุญรำไพ ก. and สุพรรณไชยมาตย์ ร. 2024. Mediation Analysis. Journal of Health Science of Thailand. 33, 1 (Feb. 2024), 3–4.