บุญรำไพ ก., & สุพรรณไชยมาตย์ ร. (2024). Mediation Analysis. Journal of Health Science of Thailand, 33(1), 3–4. Retrieved from https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/15101