บุญรำไพ ก.; สุพรรณไชยมาตย์ ร. Mediation Analysis. Journal of Health Science of Thailand, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 3–4, 2024. Disponível em: https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/15101. Acesso em: 24 jun. 2024.