บุญรำไพ ก. and สุพรรณไชยมาตย์ ร. (2024) “Mediation Analysis”, Journal of Health Science of Thailand, 33(1), pp. 3–4. Available at: https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/15101 (Accessed: 24June2024).