[1]
บุญรำไพ ก. and สุพรรณไชยมาตย์ ร., “Mediation Analysis”, J Health Sci Thai, vol. 33, no. 1, pp. 3–4, Feb. 2024.