บุญรำไพ กฤตินันท์, and สุพรรณไชยมาตย์ ระพีพงศ์. “Mediation Analysis”. Journal of Health Science of Thailand 33, no. 1 (February 28, 2024): 3–4. Accessed June 24, 2024. https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/15101.