1.
บุญรำไพ ก, สุพรรณไชยมาตย์ ร. Mediation Analysis. J Health Sci Thai [Internet]. 2024Feb.28 [cited 2024Jun.24];33(1):3-4. Available from: https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/15101