กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นในการรักษาบาดแผลเรื้อรังในโรงพยาบาลจังหวัดเลย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF