กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อีโลบิซิเบท: ยายับยั้งการขนส่งกรดน้ำดี ยากลุ่มใหม่สำหรับท้องผูกเรื้อรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF