เภสัชกรรมคลินิก [Online ISSN: 2774-0625]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากโปรแกรมรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF