เภสัชกรรมคลินิก [Online ISSN: 2774-0625]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแนวทางในการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางไตจาก tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF