เภสัชกรรมคลินิก [Online ISSN: 2774-0625]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลลัพธ์ของการดูแลต่อเนื่องแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF