เภสัชกรรมคลินิก [Online ISSN: 2774-0625]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในการเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต จาก tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลอุทัยธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF