กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านต่ออาการรบกวน ผลลัพธ์การดูแลของผู้ป่วยและภาวะเครียดของผู้ดูแล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF