Contact

สำนักงานศรีนครินทร์เวชสาร ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Principal Contact

สมปอง จันทะคราม
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone 043-363-385

Support Contact

กรรณิการ์ ขันทวุฒิ
Phone 043363723