เภสัชกรรมคลินิก [Online ISSN: 2774-0625]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคลาดเคลื่อนทางยา และการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลลำพูน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF