ติดต่อ

516/41 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ผู้รับผิดชอบหลัก

Utit Chitngern
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 056222375

ฝ่ายสนับสนุน

Maruekarat Chaiyaphap
โทรศัพท์ 095-7095942