เกี่ยวกับวารสาร

เป็นวารสารวิชาการทางด้านการแพทย์  วิทยาศาสตร์ทางคลินิก และสาธารณสุขและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดผลงานวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์  รายงานผู้ป่วย บทความพิเศษ เป็นต้น

 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-20

ฉบับเต็ม

Original Article

ดูทุกฉบับ