ฟันเกินหลายซี่ตำแหน่งฟันกรามน้อยในขากรรไกรล่าง : รายงานผู้ป่วย

ผู้แต่ง

  • พีรยา วราสิทธิ์ โรงพยาบาลอุทัยธานี

คำสำคัญ:

ฟันคุด, การผ่าตัด, ภาวะแทรกซ้อน

บทคัดย่อ

ฟันเกิน (Supernumerary teeth) เป็นภาวะหนึ่งที่พบได้ทั่วไป ซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการถูกรบกวนในกระบวน การสร้างฟัน ทำให้เกิดการสร้างฟันที่มีจำนวนฟันมากกว่าชุดฟันปกติ ฟันเกินพบได้บ่อยพบในชุดฟันแท้มากกว่าฟันน้ำนม ฟันเกินตำแหน่งฟันกรามน้อย (Supernumerary premolars) มักพบในขากรรไกรล่าง ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ตรวจพบโดยบังเอิญทางคลินิกหรือจากภาพถ่ายรังสี ฟันเกินส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง เช่น ฟันเกินงอกขึ้นมาในตำแหน่ง ที่ไม่เหมาะสม มีโอกาสเกิดเป็นถุงน้ำในขากรรไกร และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ รายงานผู้ป่วยฉบับนี้นำเสนอผู้ป่วยชายไทยอายุ 18 ปีที่มีฟันคุดเกินหลายซี่ ตำแหน่งฟันกรามน้อยในขากรรไกรล่างทั้งข้างขวาและซ้าย รวมจำนวน 4 ซี่ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดนำฟันคุดเกินในกระดูกขากรรไกรล่างออกร่วมกับการผ่าฟันกรามล่างซี่ที่สาม การติดตามผลการรักษาไม่พบภาวะแทรกซ้อนกับฟันและอวัยวะใกล้เคียงในตำแหน่งผ่าตัด
คำสำคัญ : ฟันคุด, การผ่าตัด, ภาวะแทรกซ้อน

เอกสารอ้างอิง

Yague-Garcia J, Berini-Aytes L, Gay-Escoda C. Multiple supernumerary teeth not associated with complex syndromes: a retrospective study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009;14(7):E331-6.

Yusof WZ. Non-syndrome multiple supernumerary teeth: literature review. J Can Dent Assoc.1990; 56(2):147-9.

Patil S, Maheshwari S. Prevalence of impacted and supernumerary teeth in the North Indian population. J Clin Exp Dent. 2014;6(2):e116-20.

Syriac G, Joseph E, Rupesh S, Philip J, Cherian SA, Mathew J. Prevalence, Characteristics, and Complications of Supernumerary Teeth in Nonsyndromic Pediatric Population of South India: A Clinical and Radiographic Study. J Pharm Bioallied Sci. 2017;9 (Suppl 1):S231-S6.

He L, Que G, Yang X, Yan S, Luo S. Prevalence, clinical characteristics, and 3-dimensional radiographic analysis of supernumerary teeth in Guangzhou, China : a retrospective study. BMC Oral Health. 2023;23(1):351.

Fardi A, Kondylidou-Sidira A, Bachour Z, Parisis N, Tsirlis A. Incidence of impacted and supernumerary teeth-a radiographic study in a North Greek population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16(1):e56-61.

Hyun HK, Lee SJ, Ahn BD, Lee ZH, Heo MS, Seo BM, et al. Nonsyndromic multiple mandibular supernumerary premolars. J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(7):1366-9.

Garvey MT, Barry HJ, Blake M. Supernumerary teeth--an overview of classification, diagnosis and management. J Can Dent Assoc. 1999;65(11):612-6.

Kaya GS, Yapici G, Omezli MM, Dayi E. Non-syndromic supernumerary premolars. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;16(4):e522-5.

Rajab LD, Hamdan MA. Supernumerary teeth: review of the literature and a survey of 152 cases. Int J Paediatr Dent. 2002;12(4):244-54.

Solares R, Romero MI. Supernumerary premolars: a literature review. Pediatr Dent. 2004;26(5):450-8.

Scanlan PJ, Hodges SJ. Supernumerary premolar teeth in siblings. Br J Orthod. 1997;24(4):297-300.

Khalaf K, Al Shehadat S, Murray CA. A Review of Supernumerary Teeth in the Premolar Region. Int J Dent. 2018;2018:6289047.

Anthonappa RP, King NM, Rabie AB. Aetiology of supernumerary teeth: a literature review. Eur Arch Paediatr Dent. 2013;14(5):279-88.

Brook AH. A unifying aetiological explanation for anomalies of human tooth number and size. Arch Oral Biol. 1984;29(5):373-8.

Lubinsky M, Kantaputra PN. Syndromes with supernumerary teeth. Am J Med Genet A. 2016; 170(10):2611-6.

Zhu JF, Marcushamer M, King DL, Henry RJ. Supernumerary and congenitally absent teeth : a literature review. J Clin Pediatr Dent. 1996;20(2):87-95.

Bowden DE. Post-permanent dentition in the premolar region. Br Dent J. 1971;131(3):113-6.

Bodin I, Julin P, Thomsson M. Hyperodontia. I. Frequency and distribution of supernumerary teeth among 21,609 patients. Dentomaxillofac Radiol. 1978;7(1):15-7.

Breckon JJ, Jones SP. Late forming supernumeraries in the mandibular premolar region. Br J Orthod. 1991;18(4):329-31.

Saini T, Keene JJ, Jr., Whetten J. Radiographic diagnosis of supernumerary premolars : case reviews. ASDC J Dent Child. 2002;69(2):184-90, 25.

Poyton GH, Morgan GA, Crouch SA. Recurring supernumerary mandibular premolars. Report of a case of postmature development. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1960;13:964-6.

Shapira Y, Haskell BS. Late developing supernumerary premolar. J Clin Orthod. 1981;15(8):571.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2023-10-30

วิธีการอ้างอิง

วราสิทธิ์ พีรยา. 2023. “ฟันเกินหลายซี่ตำแหน่งฟันกรามน้อยในขากรรไกรล่าง : รายงานผู้ป่วย”. Region 3 Medical and Public Health Journal - วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 20 (4). Nakhonsawan Thailand:277-84. https://thaidj.org/index.php/smj/article/view/14293.

ฉบับ

บท

รายงานผู้ป่วย (Case Report)