ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตีพิมพ์ แพลตฟอร์มและขั้นตอนการทำงานโดย OJS / PKP

วารสารนี้ใช้ระบบ Open Journal Systems 3.2.1.1, ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการวารสารแบบ open source เป็นซอร์ฟแวร์การตีพิมพ์ที่พัฒนา สนับสนุน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการนำไปใช้ ของ Public Knowledge Project ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบสาธารณะ GNU

นโยบายกระบวนการประเมินบทความและการตีพิมพ์ของ OJS