กองบรรณาธิการ

Editors: Sirayusm Waramitra-ศิรยุสม์ วรามิตร

Assistant editor: Chutharut Ridruechai-จุฑารัตน์ ฤทธิ์ฤาชัย