ติดต่อ

1041 Chareonmuang Road, Thartchengchum district, Muang, Sakon Nakhon Province 47000

ผู้รับผิดชอบหลัก

Chutharut Ridruechai-จุฑารัตน์ ฤทธิ์ฤาชัย
Blood Bank, Skhon Nakhon Hospital
โทรศัพท์ 042716000 ext. 8500

ฝ่ายสนับสนุน

Pisuttida Khunsri-พิสุทธิดา ขุนศรี
โทรศัพท์ 042176000 ext. 1042