เกี่ยวกับวารสาร

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค.  ก.ย.-ธ.ค.

เบอร์โทรติดต่อ 0-4217-6000 ต่อ 1042

E-mail : skhjournal@gmail.com

 

 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน
					ดู ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน
เผยแพร่แล้ว: 2023-05-25

Original Article

ดูทุกฉบับ